ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ปารีสตะวันออก เวียดนามโรแมนติก หุบเขาแห่งความรัก Love Valley สวนดอกไม้ นั่งกระเช้า พระราชวังฤดูร้อน ทะเลทรายสีแดง โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู๋จี ตลาดเบนถัน

^