ทัวร์เกาหลี Happy Korea Lover Autumn 5 วัน 3 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-1015
จำนวน 5 วัน 3 คืน อาหาร 10 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป 7C2204
เส้นทาง สนามบินอินชอน
เวลา 01:00
ขากลับ 7C2203
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 19:30
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 7.15 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์เกาหลี
 • พระราชวังถ๊อกซู
 • วัดโชเกซา
 • เอ็นทาวเวอร์
 • เอเวอร์แลนด์
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
2สนามบินอินชอน - ถนนเทพนิยายซองวุลดง - ย่านไชน่าทาวน์ - สะพานกระจกใสกิมโป - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง–ซูวอน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 New M Hotel / Jm Hotel / Benikea Rio Hotel หรือเทียบเท่า
3ป้อมปราการฮวาซอง - นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง - ทงแดมุน - โซล
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
L'Art Hotel / Prime Hotel / Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า
4ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ - พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ -วัดโชเกซา - ศูนย์สาหร่าย - ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - เมียงดง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
L'Art Hotel / Prime Hotel / Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า
5ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส–N SEOUL TOWER(ไม่รวมลิฟท์) - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 22.00น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4เคาน์เตอร์ F สายการบินเจจูแอร์ (7C) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 01.00 น.
เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินเจจู แอร์เที่ยวบินที่ 7C2204 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)(ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง)
 • 08.15 น.
เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ถนนเทพนิยายซองวุลดง (Songwol-dong Fairy Tale Village)เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน Jung-guออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพง รวมทั้งทางเดินให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของวอลท์ดิสนีย์ เช่น อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ อินชอน ไชน่าทาวน์(Incheon China Town) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนราชวงศ์ฉิงในยุคนั้น เดิมเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน เป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย
 • เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)เมนูไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (DAKGAKBI) อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ
 • บ่าย
จากนั้นนำชมสะพานกระจกใสกิมโปชมบรรยากาศมุมสูงของคลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ำฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลือง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วมและใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจยามว่าง โดยมีการริเริ่มสร้างสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมืองอินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบัติเป็นอย่างมาก นำมาสู่โครงการ ARA CANAL PROJECT ใช้เวลาสำรวจทั้งสิ้นรวม 5 ปี  เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.2009 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2012จากนั้นเดินทางสู่ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท(Premium Outlets) ถือเป็นเอาท์เล็ทมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีในปัจจุบันภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้านตั้งแต่แบรนด์เนมหรูPaul Smith, Mulberry, Tag Heuer และKate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยมBean Pole, Polo, MCM, Nike และAdidas เป็นต้นจากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง(Gwangmyeong Cave) ในอดีตคือเหมืองถ่านหิน ตั้งแต่สมัยยุคอาณานิคมญี่ปุ่น เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ที่จังหวัดเคียงกีโด กำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1912 ก่อนจะถูกทิ้งร้างในปี ค.ศ. 1972 ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายในถ้ำจัดแสดงโลกใต้น้ำ Cave Aqua World ให้ชม และมีห้องโถงสำหรับจัดแสดงดนตรีและศิลปะอีกด้วยสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน
 • ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) เมนู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) คล้ายกับสุกี้ยากี้ มีส่วนผสม เช่น ผัก เนื้อสัตว์หั่นบาง ๆ โดยการปรุงจะนำวัตถุดิบเหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ำเดือด หรือน้ำซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นนำส่วนผสมอย่างอื่น เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทานโดยจุ่มลงในซอส จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน (Joseon)สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจำเขตSuwon-siของจังหวัดเคียงกีโดเพื่อเป็น รากฐาน สำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้กำแพงของป้อม ปราการมีความยาวถึง5.5 กิโลเมตรมีประตู4 ประตูในแต่ละ ทิศและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 สร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูบนกำแพงขนาดที่พอดีสำหรับใช้เป็นจุดยิงปืนหรือธนูได้เชื่อกันว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุค นั้นหรือหากมีเวลา ท่านจะนั่งรถไฟหัวมังกร(Dragon train)ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว) ชมรอบๆป้อมก็ได้ใช้เวลานั่ง ชมประมาณ 30 นาทีต่อ 1 รอบ
 • เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)เมนูหมูย่างเกาหลี (PORK  GALBI) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิดกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ำซุปสาหร่าย 
 • บ่าย
จากนั้นท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า ซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงไม้ดอกนานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปีสมควรแก่เวลานัดพบ ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนำคณะเดิน    ทางเข้าสู่กรุงโซล แวะช้อป ณศูนย์เครื่องสำอาง(Cosmeticgallery) เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางแบรนด์ของเกาหลีอาทิ    ROJUKISS, LOTREE,ETUDE และอีกมากมายหลากหลายอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
 • ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เมนูปลาย่างเตาถ่าน (BAKED FISH)ปลาเนื้อแน่นย่างร้อนๆออกรสเค็มนิดๆหอมถ่านที่ใช้ย่างรับประทานเคียงกับกิมจินานาชนิด หลังอาหาร อิสระท่านเดินย่านทงแดมุน(Dongdaemun) แหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมเกาหลี (Red ginger) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้านจากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู (Heotgaenamu) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้ ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงจากนั้นพาคณะเข้าชมพระราชวังถ็อกซูกุง(Deoksugung palace) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอลซาน ซึ่งเป็นพี่ชายของกษัตริย์ซองจอง ในยุคของกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แม้แต่ภายหลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 กษัตริย์ซุนจองซึ่งเป็นโอรสและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายได้พระราชทานชื่อพระราชวังนี้ซึ่งเรียกในปัจจุบันว่า ถ็อกซูกุง ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคงจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเกาหลีโบราณ (Bukchonhanok) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณมีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
 • เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกีคือ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
 • บ่าย
เดินทางไปชมวัดโชเกซา (Jogyesa Temple) หรือที่คนไทยเรียกว่า“วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็น เหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งเมื่อเดินเข้ามา ในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้ามีความสูงถึง26เมตรส่วนอาคารหลักของ วัดนั้นมีอายุมากกว่า500ปีและเป็นอาคารขนาดใหญ่ชื่อว่าDaeungjeonสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1938ภายในมี พระประธานสีทองขนาดใหญ่3องค์ชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมไปนมัสการกันในวันสำคัญต่างๆจากนั้นนำท่านเข้าชมศูนย์สาหร่ายเยี่ยมชมของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลีสาหร่ายผลิตสดใหม่ทุกวันมีหลาย รสชาติ เหมาะกับให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อ สาหร่ายเมนูง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทานคำว่า คิมแปลว่า สาหร่าย คำว่าบับ แปลว่า ข้าวลักษณะจะ เป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำจิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบพิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติ เกาหลี (ฮันบก)มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพความประทับใจจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500ชนิดอาทิน้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องสำอาง กระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับฯลฯจากนั้นเดินทางสู่ย่านฮงแดถนนสายART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิกแดฮักเกียว" (แปลว่ามหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆเลยกลายเป็น"ฮงแด"  ย่านนี้มีทั้งร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปผับบาร์ร้านขายเสื้อผ้าและเครื่องสำอางเกสเฮ้าส์ราคาย่อมเยาถือเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวกาหลี
 • ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) เมนู บิบิมบับ(BIBIMBUP) หรือ ข้าวยำเกาหลีเป็นอาหารเกาหลีประเภทข้าวเสิร์ฟมาเป็นชามร้อนกับข้าวสวยโรยหน้าด้วยนามุล (ผักที่ผัดและปรุงรส)โคชูจัง (น้ำพริก) และทเว็นจัง (เต้าเจี้ยว) นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบและเนื้อสัตว์ที่หั่นบางๆจากนั้นคลุกส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งย่านเมียงดง(Myeongdong) หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้เท่านั้น พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมจำนวนมากในแต่ละวัน
 • เช้า
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีนำท่านชมศูนย์เจียระไนพลอยแอมมาทิส(Amethyst) ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์นำท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ำ Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย หรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย
 • เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
 • บ่าย
จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต(Supermarket)เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมที่แปรรูปเป็นขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน เช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส
 • 19.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน เจจู แอร์เที่ยวบินที่ 7C2203(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 • 23.45 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักโหลดกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 15 กิโลกรัม
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทยผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีใต้ไม่เกิน 90 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจจะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลีใต้ ดังต่อไปนี้
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต้ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีใต้ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีใต้(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีใต้ทางทัวร์จัดเตรียมให้
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้***ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีนกรณี
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบินเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อปของรัฐบาล ชำระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
16 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 256101:0019:30
17 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 256101:0019:30
19 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 256101:0019:30
21 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 256101:0019:30
ราคาดีที่สุด 9,999.00 THB
จองเลย
^