ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA AHN YONG BUSAN 4 วัน 2 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0586
จำนวน 4 วัน 2 คืน อาหาร 7 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป 7C2252
เส้นทาง สนามบินกิมแฮ
เวลา 00:50
ขากลับ 7C2251
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 20:25
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 7.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์เกาหลี
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 • วัดแฮดงยงกุงซา
 • อุทยานแห่งชาติแทจงแด
 • BIFF STREET และ ถนนนัมโพดง
 • ไก่ตุ๋นโสม BBQ บุฟเฟ่ต์ที่ตลาดปลาจากัลชิ
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
2สนามบินกิมแฮ - โบสถ์จุกซอง - วัดแฮดงยงกุงซา - ผ่านชมสะพานกวางอัน - ปูซาน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Hill Side Hotel หรือเทียบเท่า
3หาดซองโด - อุทยานแห่งชาติแทจงแด(ไม่รวมรถไฟนำเที่ยว) - ศูนย์โสม - ศูนย์นำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาจากัลชิ - ถนนช็อปปิ้งนัมโพดง
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Hill Side Hotel หรือเทียบเท่า
4หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ออยุคโดสกายวอร์ค - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ดิวตี้ฟรี - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินกิมแฮ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 21.30 น.    
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Fสายการบินเจจูแอร์ (7C) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 00.50 น.    
เหินฟ้าสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้โดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2252
 • 08.10 น.    
เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน (Busan)เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเกาหลีใต้ บริเวณหุบเขาแคบของแม่น้ำนักดง (Nakdong) และเป็นเมืองท่าหลักสำหรับการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล ปูซานเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2002 และงานเอเปค2005 และยังคงเป็นเมืองหนึ่งที่ร่วมจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2002 และได้เข้าร่วมประมูลเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 อีกด้วยจากนั้นพาชม โบสถ์จุกซอง(JukSeong Church)ตั้งอยู่ริมทะเลถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำในละครเรื่อง "Dream" ในช่วงต้นปี 2000 มีความสวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ
 • เที่ยง  
บริการอาหารกลางวัน เมนูบุลโกกิ (BULGOGI) อาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งเป็นเนื้อสัตว์กับซอสบาร์บีคิวเกาหลีปรุงสุกใช้เทคนิคการย่างแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปกระทะร้อนแบบขลุกขลิกและเครื่องเคียงต่างๆเช่นถั่วงอกดองวุ้นเส้นปรุงรสสาหร่ายกิมจิเป็นต้น นำชม วัดแฮดงยงกุงซา(HaedongYonggungsa Temple)หรือเรียกสั้นๆว่าวัดยงกุงซาเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1376 และได้ทำการบูรณะอีกครั้งโดยสร้างวิหารหลักขึ้นมาใหม่ในปี 1970 หลังคาและตัวโบสถ์มีลวดลายที่อลังการโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมที่ละเอียดมากสวยงาม ที่นี่มีเจดีย์ 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว หันหน้าออกไปทางทะเล เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ชาวเกาหลีนิยมมาสวดมนต์ขอพรที่วัดนี้ โดยนำตุ๊กตาเณรน้อยวางไว้ตามหินจุดต่างๆ รอบวัดผ่านชมสะพานควางอันแดเคียว(Gwangandaegyo Bridge or Diamond Bridge)เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนของเมืองปูซานเก่ากับย่านธุรกิจแห่งใหม่ของเมืองปูซานมีความยาวมากกว่า7 กิโลเมตรโดยสะพานนี้เป็นสะพานแขวนแห่งแรกในเกาหลีใต้ซึ่งในยามค่ำคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟที่สวยงามทำให้เป็นอีกจุดชมวิวที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว        
 • ค่ำ    
บริการอาหารค่ำ เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี คือ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
 • เช้า        
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ชายหาดซองโด (Busan Songdo Beach) ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวปูซานคำว่าซองโดนั้นแปลว่าเกาะสนเพราะชายหาดแห่งนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด เนื่องจากชายหาดนี้ถูกทำลายหลายครั้งจากพายุที่พัดพาเอาทรายออกไปจึงมีการบรูณะใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นน้ำพุและลานชมวิวเปิดตัวใหม่เมื่อปีค.ศ.2000 จนกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับจัดงานเทศกาลดนตรีชายหาดจากนั้นนำชม อุทยานแห่งชาติแทจงแด (Taejongdae National Park)เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของปูซาน ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นป่าดิบชื้นบนยอดเขาสูง 250 เมตรเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มหนาทึบนานาชนิดชายหาดหินหน้าผาหินและประภาคารสีขาวที่สามารถมองเห็นทะเลสีเขียวที่สวยงามบริเวณชายหาดหินทางด้านล่างของประภาคารนั้นเรียกว่า “Sinseon Rock” ที่ตั้งชื่อตามตำนานว่าเป็นสถานที่พระเจ้าและเทพธิดาลงมาจากสวรรค์เพื่อผ่อนคลายและมีก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิงที่นั่งรอสามีที่ถูกพาตัวไปญี่ปุ่นกลับมาซึ่งเรียกว่า “Mangbuseok”สำหรับชื่อ “แทจองแด”นั้นได้รับการตั้งชื่อตามพระนามของกษัตริย์แทจงมูยอลกษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งราชอาณาจักรชิลลาครองราชย์ค.ศ. 654 – ค.ศ. 661 ผู้ซึ่งโปรดปรานการเดินทางไปทั่วประเทศและมักจะฝึกซ้อมยิงธนูที่นี่เป็นประจำ(ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถไฟนำเที่ยวรอบอุทยาน)
 • เที่ยง    
บริการอาหารกลางวัน เมนู บิบิมบับ (BIBIMBUP) หรือ ข้าวยำเกาหลีเป็นอาหารเกาหลีประเภทข้าวเสิร์ฟมาเป็นชามร้อนกับข้าวสวยโรยหน้าด้วยนามุล (ผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว)โคชูจัง (น้ำพริก) และ/หรือทเว็นจัง (เต้าเจี้ยว) นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบและเนื้อสัตว์ที่หั่นบางๆจากนั้นคลุกส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์โสมรัฐบาล(Ginseng)ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือนำท่านสู่ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง(Red Pine)ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีเลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำของเกาหลีที่ศูนย์เครื่องสำอาง(Cosmetic Outlets)อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย เดินเล่นเที่ยวชม ตลาดปลาจากัลชิ(Jagalchi Fish Market)เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีโดยมีคนขายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจึงเรียกกันว่า “JagalchiAjumma” ที่ตลาดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่เช่นเนื้อปลาหอยกุ้งปูและภายในตลาดก็จะมีร้านอาหารทะเลสดๆขายให้ลองชิมกันด้วยนอกจากนี้ยังจะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆของชาวประมงในเมืองปูซานอีกด้วย
 • ค่ำ    
บริการอาหารค่ำ เมนูบีบีคิวบุฟเฟ่ต์ หลังอาหารให้ท่านได้เดินเล่นช็อปปิ้งที่ถนนนัมโพดง ถนนช็อปปิ้่งที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารรถเข็นริมทางเกือบ 100 ร้านวัยรุ่นเมืองปูซานจะมารวมตัวกันเดินซื้อสินค้าแฟชั่น ขนม ของทานเล่นกันที่นี่ สนุกสนานกับการตามล่าลายเซ็นนักแสดงระดับประเทศมากมายที่ BIFFSTREET
 • เช้า        
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(Busan Gamcheon Culture Village)เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลีซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลีในระหว่างปีค.ศ. 1950 -1953 จนถึงปัจจุบันนับเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาและดำรงไว้ซึ่งประวัติความเป็นมาของเมืองปูซานและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสายที่เรียงรายไปตามแนวภูเขาจนเป็นขั้นบันไดที่เป็นระเบียบและดูสวยงามแปลกตาไปกับสีสันสลับไปมาของตัวบ้านและหลังคาจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้ในปีค.ศ. 2015 ศิลปินท้องถิ่นและชาวบ้านในหมู่บ้านได้รวมตัวกันในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมต่างๆเพื่อฟื้นฟูคุณค่าทางประวัติศาสตร์และลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน นำท่านชมจุดชมวิวออยุคโด (OryukdoViewpoint)ชมวิวหมู่เกาะออยุคโดณจุดนี้คือทางตอนใต้ของเมืองปูซานในบางครั้งจะเห็น5 เกาะบางครั้ง6 เกาะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงที่นี่ยังมีสะพานกระจก ให้ทุกท่านได้เดินพิสูจน์ความท้าทาย สร้างจากกระจกหนา 50 มิลลิเมตร ยื่นออกจากหน้าผาไปสู่ทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน 
 • เที่ยง    
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)เมนู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) คล้ายกับสุกี้ยากี้ มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะนำวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ำเดือด หรือน้ำซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นนำส่วนผสมอย่างอื่น เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทานโดยจุ่มลงในซอส
เยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (Heotgaenamu / Raisin Tree) เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับ ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพร มีสรรพคุณโดดเด่นในการล้างพิษจากแอลกอฮอล์ โรคตับแข็ง และโรคตับอื่นๆ ผู้ที่มีปัญหาการย่อย การขับถ่าย และป้องกันการเกิดความผิดปกติของตับ รวมทั้งยังบำรุงสุขภาพอีกด้วยจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี(Duty Free) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดอาทิน้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องสำอางกระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับฯลฯแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ตเลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น
 • ค่ำ    
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • 20.25 น.    
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C2251
 • 23.45 น.    
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ ไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
8. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท ที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง
3. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เดินทางแอบแฝงเดินทางกับบริษัททัวร์เพื่อไปประเทศเกาหลีใต้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเส้นทางปูซานทางบริษัททัวร์ขออนุญาตเก็บค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 3,000 บาท โดยชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเช็คอินพร้อมค่าทิปไกด์ หากผู้เดินทางท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะแล้ว ทางบริษัททัวร์ยินดีคืนค่าประกันนี้ทั้งหมดแก่ผู้เดินทางในวันเดินทางกลับ

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและจะทำการสำรองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใช้เดินทางมาและกลับจากสนามบินสุวรรณภูมินั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันคืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระแล้ว(นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
5. กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ชำระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน

คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงแล้ว ประมาณ 2 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมืองหากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเองและไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^