ทัวร์ฮ่องกง บินตรงเชียงใหม่ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์จีน เจาะลึก ฉงชิ่ง สุ้ยหนิง เจ้าแม่กวนอิม ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหิน อู่หลง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง Impression Wulong (ไม่ลงร้านรัฐบาลจีน) cn
^