ทัวร์สิงคโปร์ บินตรง เชียงใหม่ สิงคโปร์ Universal Studios 3 วัน 2 คืน

^