ทัวร์ศรีลังกา แห่พระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0482
จำนวน 5 วัน 3 คืน อาหาร 12 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป UL403
เส้นทาง สนามบินบันดารานาเยก
เวลา 09:05
ขากลับ UL402
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 01:15
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 3.20 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์ศรีลังกา
 • เที่ยวเมืองแคนดี้
 • ชมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว
 • เมืองสิกิริยา
 • ชมถ้ำดัมบูลลา
 • เมืองกอลล์
 • ชมกรุงโคลัมโบ
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - โคลอมโบ - แคนดี้ - ขบวนเพราเฮราแห่พระเขี้ยวแก้ว
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Oakley Hotel หรือในระดับเดียวกัน
2วัดพระเขี้ยวแก้ว - สวนสมุนไพร - สิกิริยา - ภูเขาสิงห์โต
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Pewelhera Village หรือในระดับเดียวกัน
3วัดถ้ำดัมบูลลา - กอลล์ - วัดพระศรีปรมนันทะ - เขตมรดกโลกเมืองกอลล์
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Coco Royal Beach Resort หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน
4วัดกัลยาณี - โคลอมโบ - วัดคงคาราม - ช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
5โคลอมโบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
 • 06.00 น.
ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 โรว์ W เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและสัมภาระของท่านก่อนขึ้นเครื่อง (ให้ท่านนำพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันติดตัวไปด้วย)
 • 09.05น.
ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403 (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 20 นาที
เวลาที่ศรีลังกา ช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชั่วโมง
 • 10.55 น.
ถึงสนามบินนานาชาติบันดารานายเก (Bandaranaike) ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) หรือชื่อทางการว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ลงกาลังกาทวีปสิงหลทวีปและซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และเป็นชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ปัจจุบันคือศรีลังกาเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านศาสนาวัฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาช้านาน ดังนั้นเราจึงสามารถพบเห็นศิลปะทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมายหลังผ่านขั้นตอนสนามบินและศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้แลกเงินรูปีศรีลังกาที่สนามบิน
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเมืองแคนดี้ (Kandy) นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ระดับความสูง 500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลมีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ และนำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านอัญมณีประเทศศรีลังกามีชื่อเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีตำนานเล่าว่า กษัตริย์โซโลมอนได้ส่งอัญมณีจากเกาะลังกาเป็นของกำนัลแก่ราชินีแห่งชีบ้า และในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลังกาจากนั้น นำท่านชมขบวนพาเหรดในพิธีเพราเฮราฉลองพระเขี้ยวแก้ว (Kandy Perahera) เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อนมัสการพระเขี้ยวแก้ว โดยจะอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วขึ้นประดิษฐานบนหลังช้าง แล้วแห่แหนไปรอบเมืองแคนดี้เพื่อให้ประชาชนสักการะ นำขบวนด้วยธงทิว และขบวนระบำกลอง โดยผู้ร่วมในขบวนส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ชาย มีช้างเข้าร่วมขบวนหลายเชือก แต่ละเชือกจะได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม (รวมค่าที่นั่งในงานเทศกาลแล้ว)
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำแบบแพ็ค จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 05.00 น.
นำท่านเดินทางสู่วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว (Sacred Tooth Relic Temple) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในผอบและผอบอยู่ในสถูปอีก 7 ชั้น เป็นทองคำทุกโดยปกติแล้วผู้ที่มาบูชาพระเขี้ยวแก้วจะถวายดอกไม้และบูชาอยู่เพียงชั้นนอกเท่านั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
 • 08.00น.
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมสวนสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จันทน์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกาและเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี เช่น ยาลดความอ้วน ยากำจัดขนส่วนเกิน ยาทาแก้ปวดเมื่อย น้ำมันจันทน์ ชาสมุนไพร ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่สวนสมุนไพร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สิกิริยา (Sigiriya) หรือภูเขาสิงห์โต (Lion Rock) มรดกโลกสร้างโดยกษัตริย์กัสสปะสมัยศตวรรษที่ 5 หรือเมื่อ 1,500 ปี มาแล้วซึ่งอาจจะนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของศรีลังกา เนื่องจากเคยมีสิงโตตัวใหญ่ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต แต่ที่ไม่ได้เรียกเป็นภูเขาเพราะว่าลักษณะของมันเหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบๆด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร และด้านบนมีลักษณะแบน ดูรวมๆจึงเหมือนแท่นหินขนาดยักษ์บนยอดศิลายังคงหลงเหลือ ฐานรากของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีตสวนดอกไม้พร้อมสระว่ายน้ำ มีถ้ำที่ผนังถ้ำที่ยาว 140 เมตร สูง 40 เมตร เต็มไปด้วยภาพวาดเก่าแก่ที่สุด ที่ยังอยู่ในสภาพดี เพราะเป็นภาพเขียนแบบ Fresco หรือปูนเปียก ที่วาดลงบนปูนที่ฉาบผนังถ้ำให้เรียบก่อนวาดภาพรูปวาดสีของชาวสิงหลนี้ เป็นภาพนางอัปสร
 • ช่วงค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00น.
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปที่เมืองดัมบูลล่าเข้าชม วัดถ้ำดัมบูลลา (Dambulla Cave Temple) ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต ภายในถ้ำดัมบูลลา ที่สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา (วัฏฏะคามินีอภัย) พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบูลลาช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระเพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกัน แต่ละถ้ำมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไปมีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมาย ประดิษฐานอยู่ทั่วไปภายในถ้ำที่ประกอบด้วยห้องหลายห้อง ที่สำคัญคือภายในถ้ำแรก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่แกะสลักจากหินอ่อนยาวถึง 49 เมตร ถึงแม้ว่าถ้ำจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับถ้ำอื่นๆแต่ก็ใหญ่พอจะบรรจุพระนอนได้อย่างสบายๆ ดูแล้วช่างสวยงามยิ่งนัก ถัดไปคือถ้ำที่ 2 เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ภายในดูสวยงามแปลกตามากด้วยองค์เจดีย์ที่สูงจากพื้นถึงเพดานถ้ำนอกจากนั้นก็มีพระพุทธไสยาสน์รวมถึงพระพุทธรูปมากมายทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กหลายสิบองค์เรียงรายอยู่รอบๆถ้ำและรูปปั้นกษัตริย์สิงหล เดินถัดไปตามระเบียงทางเดินเราก็จะเจอกับถ้ำที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ตามลำดับ ซึ่งแต่ละถ้ำมีพระพุทธรูปใหญ่เล็กประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากกว่าร้อยองค์ และที่เสริมให้ถ้ำทั้ง 5 มีความวิจิตรสวยงามนั้นก็คือภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานจนแทบจะเต็มพื้นที่อายุราว 800 ปีมาแล้ว โดยภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาพระพุทธประวัติ เหล่ามวลเทวดาประจำแคว้น รวมถึงลวดลายทางพุทธศิลป์ เช่นลายดอกบัว ดอกพิกุล ลงสีสันสวยงามน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
 • 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร - อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์เมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เป็นเมืองที่ชาวโปรตุเกสมาถึงศรีลังกาครั้งแรกต่อ เมื่อถึงเมืองกอลล์แล้ว นำท่านเดินทางสู่วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จ ในครั้งนั้นพระองค์ได้สร้างจุฬาลงกรณ์ธรรมศาลาไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่านได้นั่งรถสามล้อชมเขตมรดกโลกเมืองเก่าของเมืองกอลล์ (30 นาที) ที่มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ แล้วแวะถ่ายรูปสวยๆ ชม The Dutch Fort หอนาฬิกาประภาคารโบราณป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษที่ 17 และปัจจุบันหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น
 • 19.30 น.
รับประทานอาหารค่ำในรีสอร์ท จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร (Kelaniya Temple) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำ ณ วัดแห่งนี้ และพระองค์ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรกยังสถานที่นี้ ที่นี่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ปลูกจากกิ่งตอนของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ
 • 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำท่านชมเมืองโคลอมโบ เมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตึกระฟ้าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์นำท่านช้อปปิ้งที่ร้าน Noritake ซึ่งเป็นร้านขายเครื่องถ้วยกระเบื้อง อันเลื่องชื่อ และนำท่านเดินทางสู่วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกามีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วนและมีคนไทยไม่น้อยที่นิยมนำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ห้างโอเดลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของศรีลังกาแหล่งช้อปปิ้งสินค้าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ
 • 20.00 น.
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารจีนหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 01.15 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 30 นาที
เวลาที่เมืองไทย เร็วกว่า ศรีลังกา 1.30 ชั่วโมง
 • 06.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (ขาเข้าชั้น 2) โดยสวัสดิภาพ
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นธรรมดาและค่าภาษีสนามบินโดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)
2. ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน (กรณีไม่ต้องการพักห้องเดี่ยว) ในโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือ โรงแรมในระดับเดียวกัน
3. อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทัศนาจร ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
5. ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่าง ๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศศรีลังกาท่านละ USD 35
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
1. ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด
4. ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ามินิบาร์และชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.)
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าเช่าอุปกรณ์กีฬาหรือชุดกีฬาทุกประเภท
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถและผู้ช่วยคนขับ
- อัตราที่แนะนำ รวม 700 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
- ทีมงานศรีลังกา ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ รวม 12 USD ต่อผู้เดินทาง 1 คน
- หัวหน้าทัวร์ไทย 200 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 คน
- ค่ายกกระเป๋าและ อื่นๆ 100 บาท
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
1. เวลาสมัครชำระทั้งหมดหรือชำระครั้งแรก 10,000 บาท ที่เหลือชำระก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้รับประทานอาหารและไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือบริการส่วนที่ขาดไปได้
3. กรณีทางประเทศไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ หรือทางต่างประเทศปฎิเสธมิให้เข้าประเทศ หรือไม่ปรากฏตัววันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
4. รายการท่องเที่ยวและการเดินทางทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิก 45 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชำระท่านละ 5,000 บาท
5.2 ยกเลิก 30 วันขึ้นไป ก่อนการเดินทาง ต้องชำระท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1- 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องชำระ 100% ของราคาทัวร์
1. ใช้สำเนาพาสปอร์ตเล่มที่จะเดินทางไปศรีลังกาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
คำแนะนำ
1. ธนบัตรไทยสามารถนำออกนอกประเทศได้ไม่เกิน 50,000 บาท
2. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยโปรดนำกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องบินใบเดียวขนาดไม่เกิน 22”X 14”X 9”
3. เพื่อความปลอดภัยไร้กังวล กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวในการเดินทาง
4. ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ห้ามพกพาของมีคม อาทิ มีด ที่ตัดเล็บ หรือของที่มีลักษณะเหมือนอาวุธทุกชนิด อาทิ ปืนเด็กเล่น หรือวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ น้ำมัน สเปรย์ หรือของเหลว อาทิ เหล้า แชมพู โลชั่น หรือเจล อาทิ ครีม ยาสีฟัน เจลแต่งผม หรือของเหลวอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง ขึ้นเครื่อง
ความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่น ๆ พร้อมทั้งโรงแรมบริษัทจัดนำเที่ยวตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น เนื่องจากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยทางธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย การปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานของรัฐ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง
***รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^