ทัวร์มัลดีฟส์ Club Med Kani 3 วัน 2 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-1028
จำนวน 3 วัน 2 คืน อาหาร 6 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป UL403
เส้นทาง สนามบินโคลัมโบ
เวลา 09:10
ขากลับ UL402
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 01:15
ชนิดเที่ยวบิน ต่อเครื่อง
ระยะเวลา 1.50 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์มัลดีฟส์
 • กินดื่มไม่อั้น /บุฟเฟต์นานาชาติ
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล/น้ำผลไม้
 • ชมการแสดงทุกค่ำคืน โดยทีมงานจีโอนานาชาติ
 • ฟรีกิจกรรมทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอน
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโคลัมโบ - สนามบินมาเล่ย์ (มัลดีฟส์)
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  Club Med Kani Hotel หรือเทียบเท่า
2อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน - เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะมัลดีฟส์
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
Club Med Kani Hotel หรือเทียบเท่า
3เพลิดเพลินกิจกรรมที่เกาะมัลดีฟ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
4สนามบินโคลัมโบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
 • 07.00 น.
คณะเช็คอิน พร้อมโหลดกระเป๋าสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 10แถว W เคาน์เตอร์สายการศรีลังกาแอร์ไลน์(UL)
 • 09.10 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกาด้วยเที่ยวบินที่ UL403
 • 11.00 น.
เดินทางถึงสนามบินโคลัมโบประเทศศรีลังกา“แวะเปลี่ยนเครื่อง”
 • 13.35 น. 
ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมาเล่ย์ประเทศมัลดีฟส์ด้วยเที่ยวบินที่ UL115
 • 14.30 น.
เดินทางถึงสนามบินมาเล่ย์ซึ่งเป็นสนามบินกลางทะเลที่มีบรรยากาศที่สวยงาม (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และผ่านพิธีการทางศุลกรแล้ว ท่านจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ G.O.คอยให้การต้อนรับท่านที่สนามบิน (หากไม่เจอเจ้าหน้าที่รบกวนเดินไปไปที่เคาร์เตอร์ 61 จะมีเจ้าหน้าที่เช็คชื่อลูกค้าอยู่) จากนั้นนำท่านลงเรือเร็ว(Speed Boat) นำท่านเดินทางสู่เกาะมัลดีฟส์ระหว่างทางท่านจะได้ชมน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรือนต่าง ๆ บริเวณเกาะบนคาบสมุทรอินเดีย  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที 
 • 16.00 น.
เดินทางถึง คลับเมด คานิ (Club Med Kani)นำท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์ต้อนรับโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอันแสนอบอุ่นที่หลากหลายเชื้อชาติ และการกล่าวต้อนรับ ทักทายทุกท่านโดยผู้บริหารจากเกาะ จากนั้นเชิญทุกท่านพักผ่อนเข้าห้องพัก ตามอัธยาศัย 
 • 19.30-21.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhiซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
 • 21.30 น.
ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน ที่บริเวณIru Barพร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืนพร้อมชมโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมด แล้วให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย (การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้นถ้าท่านต้องการแต่งตัวให้เข้ากับธีมงานของแต่ละคืน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 1 อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัว) หมายเหตุ : สำหรับท่านที่พักห้อง Overwater Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนำไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนำอาหารเช้ามาเสิร์ฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทซึ่งอาหารเช้าจะเปิดบริการท่านที่ห้องอาหารหลัก (VELHI)เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00–11.00 น.แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่ห้องอาหารพิเศษ (KANDU)เปิดบริการตั้งแต่10.00–11.00 น.หรือ ห้อง KAANAเปิดให้บริการตั้งแต่ 16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น.ท่านสามารถเลือกได้อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการพักผ่อน
 • ...... น.
จากนั้นให้ท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด จัดเตรียมไว้บริการทุกท่าน ทั้งกิจกรรมที่ให้บริการฟรี และกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจ้าหน้าที่ทัวร์  และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งตารางการให้บริการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บางกิจกรรม)  ได้จากคู่มือฉบับนี้ หรือ ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน หน้าห้องอาหาร  ซึ่งในทุกๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คลับเมดคอยดูแล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 • กลางวัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลัก (Velhi)ตั้งแต่ช่วง 12.15 – 14.00 น.แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu)ซึ่งให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.
 • บ่าย
ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริการท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu)ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น.ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่สไตล์ Noodle barที่ให้ บริการตั้งแต่เวลา  16.00-18.00  และ 21.30-23.00ซึ่งให้บริการ Noodle ชื่อห้อง KAANA RESTAURANT
 • ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารหลัก Velhiช่วงเวลา 19.30 – 21.30 น.ซึ่งจะมีอาหารเตรียมไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  สำหรับท่านที่ต้องการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารพิเศษ Kanduจะต้องทำการจองล่วงหน้า 1 วัน โดยแจ้งได้ที่แผนกต้อนรับ (Reception) *ไม่มีค่าใช้จ่าย*รับเพียง 75 ท่านต่อวัน/ สำหรับ เมนู LOBSTER มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถราคาได้ที่ Reception
 • 21.30 น.
ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ำคืน และการแสดงที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน ที่บริเวณIru Barพร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ำคืน พร้อมชมโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมด แล้วให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย (การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่ซ้ำกัน ดังนั้นถ้าท่านต้องการแต่งตัวให้เข้ากับธีมงานของแต่ละคืน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 1 อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัว)หมายเหตุ : สำหรับท่านที่พักห้อง Overwater Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนำไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนำอาหารเช้ามาเสิร์ฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทซึ่งอาหารเช้าจะเปิดบริการท่านที่ห้องอาหารหลัก (VELHI)เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00–11.00 น.แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่ห้องอาหารพิเศษ (KANDU)เปิดบริการตั้งแต่10.00–11.00 น.
 • 11.00 น.
นำท่าน CHECK-OUT ห้องพัก แต่ท่านยังสามารถเล่นกิจกรรมและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ ยกเว้นใช้ห้องพัก  ซึ่งทางคลับเมดมีห้องอาบน้ำมีไว้บริการด้านนอก
 • กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลัก (Velhi)ช่วงเวลา  12.15 – 14.00 น.แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu)ซึ่งให้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.
 • บ่าย
ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริการท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu)ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น.ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่ สไตล์ Noodle barที่ให้ บริการตั้งแต่เวลา  16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึ่งให้บริการ Noodle ชื่อห้อง KAANA RESTAURANT
 • 17.00 น.
พบกันที่จุดนัดพบ(บริเวณท่าเทียบเรือหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งอีกที)เพื่อเช็คกระเป๋าสัมภาระของท่านก่อนเดินทางออกจากรีสอร์ทไปยังสนามบินมาเล่ย์
 • 18.00 น.
ถึงสนามบินมาเลย์ นำท่านเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
 • 20.35 น.
เหินฟ้ากลับ มุ่งสู่สนามบินโคลัมโบ ศรีลังกา ด้วยเที่ยวบินที่ UL104
 • 22.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา “แวะเปลี่ยนเครื่อง”
 • 01.15 น.
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402
 • 06.15 น.
เดินทางถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
1. ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามประเภทห้องพักที่ท่านเลือก(ห้องพักคู่ Twin Room)
2. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ(รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
3. ค่าเรือเร็ว Speed Boat บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินมาเล่ –รีสอร์ทClub Med - สนามบินมาเล่
5. ค่าอาหารบุฟเฟต์นานาชาติพร้อมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์,ไวน์,ค็อกเทล,น้ำผลไม้เสิร์ฟตลอดทั้งวันพร้อมอาหารว่าง(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมี่ยม,ไวน์,แชมเปญ)
6. กิจกรรมกีฬาทางบกและทางน้ำที่กว้างขวางพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
7. การแสดงและความบันเทิงยามราตรีของ Club Med โดยทีมงานที่มีวัฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรือเจ้าหน้าที่ของ Club Med
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (23กิโลกรัม)
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 20,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
2. ราคาเสนอและราคาแพ็คเกจสามารถใช้ได้กับผู้ใหญ่ 2 ท่านที่เดินทางด้วยกัน
3. เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักใน Overwater Suite ที่ Club Med Kani (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018)
4. เด็กตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถพักในวิลล่า Overwater และ ตั้งแต่12 - 17 ปีสามารถพักใน Beach Villas (Finolhu)
5. ห้องวิลล่าที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างจะคิดค่าบริการเพิ่ม 10%
6. ราคานี้เป็นราคาสกุลเงินไทยและมีผลบังคับใช้กับชาวไทยเท่านั้น
7. ห้องเชื่อมถึงกันมีราคา 1,100 บาท / ห้อง / คืน (สำหรับ Kani)
8. เมื่อท่านตกลงทำการชำระเงินทั้งหมด หรือบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด และจะไม่สามารถคืนเงิน หรือ เปลี่ยนผู้เดินทางได้
9. ราคาดังกล่าวนี้สำหรับการเดินทางแบบหมุ่คณะ
10. ราคาดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 10 คน
11. การยืนยันขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ข้อเสนอพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
12. ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันจะรวมอยู่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ราคาและเงื่อนไขทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1. ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow
3. ห้องพัก 1 ห้อง สามารถพักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
4. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
5. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
13 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562
(วันสงกรานต์)
09:1001:15
14 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562
(วันสงกรานต์)
09:1001:15
ราคาถูกที่สุด 38,400.00 THB
จองเลย
^