ทัวร์ภูฏาน 5 วัน พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง โชว์ระบำภูฏาน พาโรซอง ตาชิโชซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน

^