ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน (นั่งกระเช้า) 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท กุสินารา ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตวัน ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เดลี innp
^