ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม (นั่งรถภายใน) อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มิงกุน 4 วัน 3 คืน

^