ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม (นั่งรถภายใน) สกายน์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง 4 วัน 3 คืน

^