ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL YAMAGUCHI KYUSHU 6 วัน 4 คืน

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0345
จำนวน 6 วัน 4 คืน อาหาร 9 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป TG648
เส้นทาง สนามบินฟุคุโอกะ
เวลา 00:50
ขากลับ TG649
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 11:35
ชนิดเที่ยวบิน บินตรง
ระยะเวลา 6.10 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์ญี่ปุ่น
 • ชม พิพิธภัฑณ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ รวบรวมปลาปักเป้ากว่า 100 ชนิดจากทั่วโลก
 • ชมวิว สะพานสึโนะชิมะ ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูเข้ากับเกาะทสึโนะชิมะ
 • ชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3 สะพานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น
 • สวนดอกไม้ ยามากุจิ ภายในงานจะมีการจัดแสดงดอกไม้กว่า 10 ล้านดอก
 • ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมีชื่อเสียงมากในเรื่องปลาปักเป้า
วันที่ หมายกำหนดการ
1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
   
2สนามบินฟุคุโอกะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ - สะพานทสึโนะชิมะ - ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ - แช่น้ำแร่
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Gyakusengaku Onsen หรือเทียบเท่า
3วัดอุนรินจิ(วัดแมว) - ศาลเจ้าไทโกดานิ อินาริ - สะพานอิวาคุนิคิไตเคียว - ปราสาทอิวาคุนิ - แช่น้ำแร่
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Sunroute Tokuyama Hotel หรือเทียบเท่า
4สวนดอกไม้ยามากุจิ - ศาลเจ้า โฮฟุ เท็นมังกู - เจดีย์วัดรุริโคจิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
New tanaka Hotel หรือเทียบเท่า
5ถ้ำอาคิโยชิโด - ตลาดปลา คาราโตะ - ช้อปปิ้งเทนจิน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  Fukuoka Hotel หรือเทียบเท่า
6เมืองฟุคุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  
 • 22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
 • 00.50 น.    
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
 • 08.00 น.    
เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม พิพิธภัฑณ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ ตั้งอยู่ติดกับช่องแคบคันม่อน มีทั้งหมด 4 ชั้น มีการรวบรวมปลาปักเป้ากว่า 100 ชนิดจากทั่วโลก ซึ่งแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อื่นๆ เนื่องจากเมืองชิโมโนเซกินั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาปักเป้า นอกจากนี้ยังมีโซนสัตว์น้ำอื่นๆที่หลากหลาย จุดที่น่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งคือ ตู้กระแสน้ำจากช่องแคบคันม่อน ซึ่งเป็นตู้แรกในโลกที่มีกระแสน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของอุโมงค์ใต้น้ำ ก็จะได้เห็นเพนกวินที่น่ารักว่ายน้ำอยู่ได้อย่างชัดเจน ชั้นสองจะพบกับโลมาแสนรู้ ที่โชว์พ่นฟองอากาศเป็นวงๆ และมีการจัดแสดงโชว์ความน่ารักของโลมา และแมวน้ำอีกด้วย นำท่านชมวิว สะพานสึโนะชิมะ ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูเข้ากับเกาะทสึโนะชิมะ เมืองชิโมโนะเซกิ จังหวัดยามากุจิ กำลังโด่งดังจากทะเลสีเขียวมรกตซึ่งติดอันดับ 1 ในญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลกสถานที่ที่สวยที่สุด จุดเด่นของสะพานอยู่ที่ริมสองข้างทางสมารถมองเห็นทะเลสีเขียวมรกต ทรายของเกาะทสึโนะชิมะนั้นเต็มไปด้วยเปลือกหอยเป็นจำนวนมากจึงมองเห็นเป็นสีขาว เนื่องจากหาดทรายสีขาวสะท้อนสีน้ำเงินจากแสงอาทิตย์ และสะท้อนออกไปในน้ำทะเลทำให้ทะเลเปล่งประกายเป็นสีน้ำเงินโคบอลต์ หรือสีเขียวมรกตนั่นเองคะ ให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามและเก็บภาพความประทับใจ
 • เที่ยง    
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ มีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง 123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร (328 ฟุต) นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมเดินใต้เสาโทริอิที่ทอดยาวคล้ายอุโมงค์พลางอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกล่องบริจาคตั้งอยู่ด้านบนของเสาโทริอิ ถ้าหากท่านโยนเข้ากล่องได้คำอธิฐานก็เจะเป็นจริงนอกจากนี้เมื่อท่านเดินผ่านเสาโทริอิไปทางมหาสมุทรก็จะได้เพลิดเพลินกับวิวอันสวยงามที่ได้รับการขนานนามว่า “Ryugu no Shiofuki” (น้ำพุปราสาทมังกร) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากคลื่นกระทบรูตรงหน้าผาทำให้อากาศถูกบีบอัดและดันน้ำทะเลให้พุ่งลอยขึ้นไปบนอากาศ โดยสามารถพุ่งขึ้นได้สูงสุดถึง 30 เมตร (98.5 ฟุต)ในช่วงระหว่างฤดูใบไม้ร่วงไปจนถึงฤดูหนาวที่มาของชื่อวิวนี้มาจากภาพของน้ำทะเลที่พุ่งขึ้นด้านบนนั้นดูคล้ายกับมังกรที่กำลังทะยานขึ้นท้องฟ้านั่นเอง ให้ท่านได้ได้สักการะและเพลินเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจ
 • ค่ำ     
เดินทางเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • เช้า    
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านเดินทางสู่ วัดอุนรินจิ วัดในศาสนาพุทธ ที่มีสถาปัตยกรรมต่างๆ ถูกสร้างให้เป็นรูปแมว คนส่วนใหญ่จึงเรียกที่นี้ว่า “วัดแมว” โดยมาจากความเชื่อที่ว่า แมวจะเป็นผู้ดูแลพระคัมภีร์ ต่างๆ ในวัดให้ปลอดภัยจากหนู เพราะหนูส่วนใหญ่จะชอบมากัดกินทำลายกระดาษ แมวจะเป็นผู้กินหนู จึงไม่มีหนูตัวไหนมาทำลายกระดาษพระคัมภีร์ได้อีก จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้า ไทโกดานิ อินาริ ศาลเจ้าที่มีสีสันสวยงาม และเป็นที่นิยมในการขึ้นมาชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเนื่องจากที่นี่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็น 1 ใน 5 ศาลเจ้าอินาริที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่จะมีผู้คนจากทั่วสารทิศมาเยือนนับล้านด้วยความโ่ด่งดังเรื่องสมหวังในพรต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี คศ. 1773 โดยท่านเจ้าเมือง ในสมัยก่อนนั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธ์สำหรับชนชั้นซามูไรเท่านั้น จนกระทั่งในศตวรรษที่ 19 ถึงได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถขึ้นไปสักการะบูชาขอพรจากเทพเจ้าได้มาจนถึงปัจจุบัน จุดเด่นของที่นี่คือ ประตูแดงโทริอิกว่า 1000 อันเรียงรายกันอย่างสวยงาม
 • บ่าย    
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำเดินทางสู่ เมืองอิวาคุนิ เยี่ยมชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3 สะพานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2216 แต่พังทลายลงในปีต่อมาจึงได้มีการสร้างขึ้นใหม่และอยู่มายาวนานกว่า 270 ปีจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2493 สะพานแห่งนี้ได้พังทลายเพราะถูกพายุไต้ฝุ่นคิจิยะพัดทำลาย ชาวอิวาคุนิเลยพร้อมใจกันสร้างสะพานขึ้นมาใหม่อีกครั้งตามรูปแบบเดิม จากนั้นนำท่านชมปราสาทอิวาคุนิ (Iwakuni Castle) เป็นปราสาทที่เริ่มสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ถูกสร้างขึ้นในปี 1608 การสร้างปราสาทแห่งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 ปี แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ 7 ปีก็ได้รับคำสั่งจากโชกุนที่ปกครองเมิองในสมัยนั้น สั่งให้โค่นปราสาทนี้ทิ้ง แต่ต่อมาได้มีการบูรณะฟื้นฟูตัวปราสาทในปี 1962 ก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ้งต่อมาภายในปราสาทถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงอาวุธโบราณของซามูไร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในอดีต และสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของปราสาทแห่งนี้ โดยปราสาทแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขา Shiriyama ซึ่งมีคูน้ำธรรมชาติล้อมรอบ ด้วยความสูงของตัวปราสาท สามารถมองเห็นเมืองจากชั้นบนออกไปได้ไกลถึงสะพาน คินไตเคียว และ สามารถชมวิวของเมืองอิวาคูนิได้อย่างชัดเจน
 • ค่ำ    
เดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า    
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ ยามากุจิ ภายในงานจะมีการจัดแสดงดอกไม้กว่า 10 ล้านดอกของจังหวัดยามากุจิให้ได้ชมกันภายใน 8 โซนที่ได้จัดขึ้นให้ได้สัมผัสกับความสนุกหลากหลายรูปแบบ และในระหว่างที่จัดงานก็จะมีอีเวนท์กว่า 1,000 อีเวนท์ให้ได้สนุกกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กว่า 6 จุด 1.โซนจัดแสดงดอกไม่กว่า 10 ล้านดอก เป็นดอกไม้ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และมีดอกไม้ที่เป็นต้นตำรับของจังหวัดยามากุจิด้วย 2.สวนเด็กเล่นเพื่ออนาคตของเด็ก จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยยามากุจิและจังหวัดยามากุจิ ร่วมมือดีไซน์พื้นที่เล่นสนุกขึ้นมาใหม่ให้กับเด็กๆ 3.อันดับ 1 ของญี่ปุ่น! รถไฟไม้ไผ่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ชิงช้าไม้สูงที่สุดในญี่ปุ่น ชิงช้าไม้ยาวที่สุดญี่ปุ่น ลานหญ้ากว้างที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมตอนกลางคืนรองรับ สามารถสนุกในตอนกลางคืนได้ และที่นี้ยังมีอีเวนท์กว่า 1,000 รายการให้ทุกท่านที่มาเยือนได้ร่วมสนุก
 • บ่าย    
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮฟุเท็มมังกู ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่สถิตของซึงาวาระโนะ มิจิซาเนะซึ่งเทพแห่งการศึกษา และเป็น “เท็มมังกูแห่งแรกของญี่ปุ่น” ร่วมกับคิตะโนะเท็มมังกูที่เกียวโต และดาไซฟุเท็มมังกูที่ฟุกุโอกะ รวมเป็นสามเท็มมังกูมีบทกลอนของทากาซุกิ ชินซากุที่ประพันธ์ถึงท่านซึงาวาระไว้ตอนก่อนสิ้นใจอยู่ที่นี่ตอนขึ้นปีใหม่มีงานขอพรปีใหม่ ต้นฤดูใบไม้ผลิมีงานเทศกาลดอกบ๊วย และในเดือน พ.ย. มีงานโกะชินโกไซ (งานฮาดะคาโบ) ซึ่งเป็นงานเทศกาลใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันตก ทำให้มีผู้คนมากมายเดินทางมาสักการะมากมายตลอดทั้งปี ให้ท่านได้สักการะขอพรเทพ และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง นำท่านเดินทางสู่ วัดรูริโคจิ เป็นวัดของศาสนาพุธในเมืองยามากูจิ สมบัติของชาติที่รู้จักกันดีในเมืองนี้ คือ เจดีย์ห้าชั้น ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1442 นับเป็นเจดีย์ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น เจดีย์แห่งนี้ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวที่ก่อตั้งในสมัยปลายปี 1400 และบริเวณใกล้ วัดรูริโคจิ คือ สวนโกซัน (Kozan Park) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารอื่นๆ เช่น ห้องโถงใหญ่ โกดังว หอระฆัง และพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงโมเดลของเจดีย์ห้าชั้น และเจดีย์อื่นๆอีก 50 แห่งทั่วญี่ปุ่น พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจดีย์ดังกล่าวถึงความแตกต่างในการออกแบบ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสีและเก็บภาพความประทับใจ
 • ค่ำ        
เดินทางเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • เช้า    
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอากิโยชิได เมืองมิเนะ จังหวัดยามากุจิ เมืองที่อดีตเคยเป็นแนวปะการังมาก่อน เข้าชมถ้ำอากิโยชิโด เป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติของหินปูนที่ก่อตัวขึ้นมา มีระยะทางยาว 9 กิโลเมตร ภายในกว้างขว้างมีแสงส่องสว่างในเห็นความงามของกระแสน้ำสีฟ้าโคบอลต์ ที่ไหลจากน้ำตกใต้ดิน สวยงามดุจอัญมณีล้ำค่าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านเดืนทางสู่ ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาเมืองยามากูจิมีชื่อเสียงมากในเรื่องปลาปักเป้า ซึ่งการจะนำปลาปักเป้ามาปรุงอาหารผู้เป็นเซฟจะต้องมีใบอนุญาติในการปรุงปลาปักเป้าอีกด้วย
 • บ่าย    
อิสระรับประทานอาหากลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมิองฟุกุโอกะ นำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ณ เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
 • ค่ำ    
อิสระรับประทานอาหาค่ำตามอัธยาศัย เดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • เช้า    
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • 11.35 น.    
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
 • 14.35 น.    
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 4,000 เยน
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939 , 063-789-5428
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาดีที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^