ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ราสเบอรี่ ฟรีเดย์

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

รหัสทัวร์ T-0159
จำนวน 5 วัน 3 คืน อาหาร 7 มื้อ
ประเทศ
จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ขาไป HB7904
เส้นทาง สนามบินชิโทเซ
เวลา 23:05
ขากลับ HB7905
เส้นทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา 09:55
ชนิดเที่ยวบิน -
ระยะเวลา 0.00 ชั่วโมง
ฟรีสัมภาระพกพา 7 กก.
ฟรีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 • ทัวร์ญี่ปุ่น
 • พาชมหมู่บ้านราเมง
 • แวะดูน้องเพนกวิ้น
 • เมืองท่าโอตารุและชมความงามของคลองโอตารุ
 • ช้อปปิ้งถนนเฮวะ
 • เล่นสกี สัมผัสหิมะ
 • สัมผัสความงามพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว
 • เมืองซัปโปโร
วันที่ หมายกำหนดการ
1กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  
2ชิโทเซ่ - อะซาฮิกาวะ - หมู่บ้านราเมง - สวนสัตว์อะซาฮิยามะ - ช้อปปิ้งย่านถนนเฮวะ อิออนมอลล
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  Art Asahikawa หรือระดับเดียวกัน
3ลานสกีชิกิไซ - โอตารุ - ซัปโปโร
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 Premier Hotel Cabin / Apa Hotel & Resort Hotel หรือเทียบเท่า
4อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
  Premier Hotel Cabin / Apa Hotel & Resort Hotel หรือเทียบเท่า
5ซัปโปโร - กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ
อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นโรงแรม
 
 • 20.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Asia Atlantic Airlines พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 23.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง) บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 07.55 น.
เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น่าอาหารสด จำพวกเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** นำท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เป็นเมืองหนึ่งในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่งนี้อุดมไปด้วยแม่น้ำลำธารหลายสายและล้อมรอบไปด้วยภูเขา และยังเป็นเมืองที่หนาวที่สุดของญี่ปุ่น แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บ้านราเมนขึ้น ในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนั้นภายในบริเวณหมู่บ้านยังมีศูนย์การค้า และศาลเจ้าเพื่อให้คู่รักมาขอพรเพื่อให้ชีวิตคู่ร้อนแรงเหมือนน้าซุปและยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่จากเทพเจ้า 2 องค์
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเมง นำท่านชม สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี เครนหมาป่า และสัตว์อื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองบริเวณ ช้อปปิ้งย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) ซึ่งเป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวะ สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนม และในฤดูร้อนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม้และอื่นๆ มาเปิดขายกันอย่างคึกคัก ซึ่งถนนแห่งนี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกิจทางฝั่งตะวันออก กับย่านร้านอาหาร และคลับบาร์ทางฝั่งตะวันตก เริ่มเปิดตั้งแต่ปี 1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นที่จัดให้เป็นถนนคนเดินแบบถาวร และยังมีระบบทำความร้อนที่พื้นเพื่อไม่ให้น้ำแข็งจับจนลื่นในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย และท่านสามารถเดินข้ามฝั่งถนนมายัง อิออนมอลล์ (Aeon Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้านนอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 Yen Shop, Sanrio Store, Capcom Games Arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหารบริการ
 • ช่วงเย็น
อิสระอาหารค่ำ ภายในศูนย์อาหารของอิออน มอลล์
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำคณะเดินทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินที่ราบกว้างใหญ่ที่มีโรลคุงและโรลจัง เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลานสกีแห่งนี้ท่านสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริการอยู่ที่นี่ ทั้งแบบ Snow Raft เรือยางขนาดใหญ่ที่สามารถนั่งเป็นกลุ่ม หรือ เดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่กำหนด และยังมี Banana Boat ที่ลากด้วย สโนวโมบิวที่ลากซิกแซกตามสันเนิน สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นได้มากเลยทีเดียว และ Sled สำหรับพาหนะส่วนตัว ที่ไหล่ลงจากเนินสูง โดยใช้ขาของผู้เล่นในการบังคับทิศทางความช้าเร็ว และยังมีกิจกรรมหิมะต่างๆ เช่น ขับรถสโนว์โมบิว (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ) *สำหรับช่วงเดือนเมษายน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่านสามารถชมขั้นตอนการทำชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ Shiroi Koibito ขนมสอดไส้ชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด และพิพิธภัณฑ์ชอคโกแลต ชมถ้วยชามที่ใช้สำหรับใส่ชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และเหล่าของเล่นย้อนยุคที่ทำให้คุณๆ ต้องแอบอมยิ้มอยู่ในใจและรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้ง และแนะนำให้ท่านชิมชา หรือ กาแฟร้อนของที่นี่ พร้อมทั้งสั่งขนมเค้กแสนอร่อยราดด้วยชอคโกแลตเข้มข้น ในส่วนที่เป็นคอฟฟี่ช๊อฟบริเวณชั้น 2 ของอาคารทรงสไตล์ยุโรป (อิสระให้ท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอก ไม่รวมตั๋วค่าเข้าชมภายใน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำเครื่องแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์
 • ช่วงเที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ นำท่านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุ สร้างเสร็จในปี 1923 ถือว่าเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย สินค้าจากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้ทำการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งยังปรับปรุงทางเดินเลียบคลองด้วยอิฐสีแดง อิสระให้ท่านรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองงานฝีมือต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้านขายกล่องดนตรี ซึ่งมีกล่องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลือกเพลงต่างๆ ได้ด้วยตัวของท่านเอง ร้านขายเครื่องแก้ว ที่มีตั้งแต่กระดิ่งแก้วอันจิ๋วไปจนถึงโคมระย้า ร้านขายขนมอบต่างๆ ที่ท่านสามารถชิมตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน Kitakaro ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ให้อร่อยจนลืมอ้วนกันเลยทีเดียว และเหมาะที่จะซื้อของฝากเป็นอย่างดีและยังมีอีกหนึ่งร้านที่ท่านต้องมีเวลากับร้านนี้คือร้าน LeTAO ร้านชีสเค้กแสนอร่อย ด้วยบรรยากาศในร้านตกแต่งด้วยไม้ที่แสนอบอุ่น ขับกล่อมด้วยเพลงสากลแบบมิวสิคบ๊อกซ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก
 • ช่วงเย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อิสระให้ท่านท่องเที่ยวเมืองซัปโปโรตลอดทั้งวัน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยท่านสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ ทั้งทางรถไฟใต้ดินและรถประจำทาง หรือจะช้อปปิ้งตามย่านต่างๆ ในย่านใจกลางเมืองซัปโปโร สถานที่ท่องเที่ยว - อดีตอาคารที่ว่าการของฮอกไกโด (FormerHokkaido Govt. Office Building) ตึกอิฐแดง เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหน้าต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบิกของฮอกไกโดปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ - หอนาฬิกาประจ่าเมือง (Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาที่ดำรงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มีหน้าปัดนาฬิกาทั้งสี่ด้านที่ทำจากอเมริกาปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จัก และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก - บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึ่งเป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมีสวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตั้งของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร Sapporo Tower ซึ่งสามารถขึ้นไปชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโรได้เลยทีเดียว ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido Snow Festiva) ครั้งที่ 69 ประจ่าปี 2018 (จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์) ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของเมืองฮอกไกโดที่จัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นงานเทศกาลที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมงานอย่างล้นหลาม โดยในปีล่าสุดมียอดผู้เข้าร่วมงานถึง 2 ล้านคนเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ - ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบานในฤดูร้อน วันที่ 14 - 16 มิถุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน - โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่านสามารถชมขั้นตอนการทำชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะ Shiroi Koibito ขนมสอดไส้ชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด และพิพิธภัณฑ์ชอคโกแลต ชมถ้วยชามที่ใช้สำหรับใส่ชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ และเหล่าของเล่นย้อนยุคที่ทำให้คุณๆ ต้องแอบอมยิ้มอยู่ในใจ และรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั้ง และแนะนำให้ท่านชิมชา หรือกาแฟร้อนของที่นี่ พร้อมทั้งสั่งขนมเค้กแสนอร่อยราดด้วยชอคโกแลตเข้มข้น ในส่วนที่เป็นคอฟฟีช๊อฟ บริเวณชั้น 2 ของอาคารทรงสไตล์ยุโรป สถานที่ช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิแหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยความคึกคักมีชีวิตชีวา หรือจะเดินเล่นชมเมืองที่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ย่านกินดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร มั่งคั่งด้วยร้านค้าและแวดล้อมไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด อันนี้แล้วแต่พี่ชอบแล้วครับว่าอยากทานอะไร แต่สำหรับราเมน แนะนำต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทั้งชนิดเส้นราเมนน้ำซุปรสชาติและเครื่องเคราต่างๆ
 • อิสระรับประทานอาหารเที่ยง และเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
 • ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
 • 09.55 น.
ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.30 ชั่วโมง) บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 16.35 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่่ากว่า 2 ปีราคา 9,500.-**
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท (ขออนุญาติเก็บทริปที่สนามบินก่อนเดินทาง) ส่าหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักค่าตั๋วออก 10,000 บาท**
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
2. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างเมือง (ถ้ามี)
3. ค่าภาษีสนามบิน
4. ค่าโรงแรม (พักรวม 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง หากต้องการพัก 1 ท่านต่อหนึ่งห้อง ต้องเลือกซื้อแบบพักเดี่ยว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้
6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
9. มัคคุเทศก์(ไกด์)นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าวีซ่า
1. ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศปลายทางตามที่ระบุไว้
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์(ไกด์)ท้องถิ่น และคนขับรถท้องถิ่น (ตลอดการเดินทางรวม 1,500 THB)(ขออนุญาติเก็บทริปที่สนามบินก่อนเดินทาง)
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (ตามความพึงพอใจของท่าน)
3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. กระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
6. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศต้นทางของผู้เดินทางที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
7. ราคาอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆในลานสกีชิกิไซ
8. ไม่รวมตั๋วค่าเข้าชมภายใน โรงงานชอคโกแลต “อิชิยะ”
1. รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินบางส่วน หรือทั้งหมด
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุม
4. ในระหว่างเดินทางหากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้จะยึดถือ และคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าทั้งคณะเป็นสำคัญ
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
2. ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นขอวีซ่าให้ โดยส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และรูปถ่ายไปให้กับทางบริษัททัวร์ภูฏาน
3. บริษัททัวร์ภูฏานเป็นคนยื่นเอกสารขอวีซ่าจากการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพู (ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วัน)
4. วีซ่าภูฏาน สถานฑูตประเทศภูฏานทุกประเทศไม่สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวได้ ผู้ที่ออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวได้คือการท่องเที่ยวภูฏานที่เมืองทิมพูเพียงแห่งเดียว และต้องให้บริษัททัวร์ภูฏานเป็นผู้ยื่นให้เท่านั้น (ดังนั้นนักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าเองได้)

สถานฑูตอาจปฏิเสธวีซ่าได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1. รูปถ่าย ไม่ตรงกับเพศที่ระบุในหนังสือเดินทาง เช่น ผู้ชายแต่งหน้าทาลิปสติก
2. นำรูปถ่ายเก่าเกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง รูปถ่ายเล่น รูปถ่ายยืนเอียงข้าง รูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์มาใช้
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินให้ทั้งหมด หากพ้นระยะเวลาแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
1. หากมีการยกเลิกทัวร์เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนด ท่านจะได้เงินคืน 100% และการยกเลิกทัวร์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนถึงกำหนดวันเดินทาง
2. สำหรับท่านที่ต่อเครื่องไปต่างจังหวัด ต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เพราะต้องผ่าน ตม. รับกระเป๋าและเครื่องดีเลย์ด้วย
3. ควรตรวจสอบสภาพอากาศ และอุณหภูมิประเทศปลายทาง และเตรียมความพร้อมสำหรับสภาพอากาศของประเทศปลายทาง ตรวจสอบสภาพอากาศได้ที่ https://weather.com
 • บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0135561006753
 • เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09346 วันที่ออกใบอนุญาต 05 ก.ค. 2561 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 04 ก.ค. 2563
 • ที่อยู่ : 807/140 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 72 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
 • โทรศัพท์ : 02-101-4606 , 02-101-4607 , 098-465-4939
 • โทรศัพท์/โทรสาร : 02-101-4606 , 02-101-4607 ต่อ 110
 • เว็บไซต์ : https://www.walkloka.com
 • อีเมล : cs@walkloka.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/walkloka
 • Line ID : @walkloka
ราคาถูกที่สุด 0.00 THB
จองเลย
^