ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN 6 วัน 5 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ ล่องเรือ ซาปา ภูเขาฮามลอง ทะเลสาบคืนดาบ หมู่บ้านต่าฟาน หมู่บ้านกัตกัต โชว์หุ่นกระบอกน้ำ สุสานโฮจิมินห์ ช้อปปิ้ง vn
ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองปาทัน ปักตะปูร์ ธุลิเขล โปขรา ระบำเนปาล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร เจดีย์โพธินาถ เอเวอร์เรส np
^