เมืองชวนจู๋ซื่อ

เมืองชวนจู๋ซื่อ (Chuanzhusi) 

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^