ถนนคนเดินชุนซีลู่

ถนนคนเดินชุนซีลู่ แหล่งช้อปปิ้ง สินค้าต่างๆมากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^