วัดญี่ปุ่น

วัดญี่ปุ่นเป็นรูปปั้นหิน หรือเรียกว่าจิโซ โบซัสสุ ประดิษฐานอยู่ที่เมืองพุทคยาเป็นพระญี่ปุ่นองศ์ใหญ่สีขาวสวยสง่างามหรือมีชื่อเรียกว่าที่ญี่ปุ่นเรามักพบพระที่แกะสลักจากหินไปทั่ว เป็นศิลปะที่มีความเป็นญี่ปุ่น มองปุ๊บรู้ปั๊บ ว่านี่เป็นของญี่ปุ่น พระหินแกะสลักเหล่านี้คือ จิโซ โบซัสสุ พระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์เด็ก จิโซ โบซัสสุ คือพระชิติกาภะ ในภาคญี่ปุ่น เป็นพระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์เด็ก และเชื่อกันว่าท่านช่วยเหลือผู้หญิงท้อง และผู้เดินทางด้วย จิโซ โบซัสสุ นับว่าเป็นพระที่ชาวญี่ปุ่นให้ความนิยมนับถือมาจนถึงปัจจุบันมากกว่าพระองค์ใด ๆด้วยลักษณะความเมตตา ทั้งที่ท่านไม่ได้รับความนิยมในศาสนาพุทธของอินเดียตั้งแต่ช่วงแรกๆทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับท่านมาถึงญี่ปุ่นเอาหลังจากพระองค์อื่น ๆถึงกระนั้นพิธีในการนับถือ พระจิโซ โบซัสสุก็มีอยู่กว้างไกลคนที่นับถือท่านสามารถสารพภาพบาปต่อ พระจิโซ โบซัสสุในเทศกาลที่เรียกกันว่า " การสารภาพบาปแห่งจิโซ "โดยส่วนมากคนไทยเชื่อว่าการที่คนท้องไปสักการะจะทำให้สุขภาพของแม่และลูกในท้องแข็งแรงและเป็นเด็กที่มีความฉลาดมาเกิดก็เลยเป็นอีกสถานที่ไปสักการะและที่นี่กว้างดูสงบเป็ยลานสีขาวกว้างๆนับว่าเป็นที่ที่น่าไปท่องเที่ยวของประเทศอินเดียค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^