วัดเจาตอจี

วัดเจาตอจี (Kyauk Taw Gy Temple) ซึ่งพระองค์นี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนักถึง 600 ตัน เรียกว่าพระหยกขาว

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^