วังเมกะลัง วังสุลต่าน

วังสุลต่าน หรือ วังเมกะลัง ถือเป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญที่มีความล้ำค่าอันประเมินไม่ได้ของบาหลีและประเทศอินโดนีเซีย ณ วังสุลต่านแห่งนี้จะประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ที่ประดับประดาไปด้วยความสวยงามเพื่อใช้เป็นที่พักและเป็นที่ต้อนรับอาคันตุกะของกษัตริย์และแขกของรัฐบาลอขณะนั้นส่วนในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนวังสุลต่านให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้คนทั่วไปได้รับชม และนอกจากนั้นในวังสุลต่านนี้ ยังมีข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ได้จริงในสมัยนั้นมาจัดแสดงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องราชบรรณาการต่างๆ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องเพชรพลอยรวมไปถึงบรรดาของโบราณวัตถุล้ำค่าของวังสุลต่าน อันเป็นพระราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นกว่า 12 รุ่นอีกด้วย

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^