เมืองเล่อซาน

เมืองเล่อซานเมืองเล่อซานเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากอีกเมืองค่ะ สิ่งที่หน้าสนใจก็เห็นจะมีพระใหญ่ เล่อซาน พระใหญ่เล่อซานนั้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปที่เริ่มการสร้างโดยเลือกภูเขาที่ติดริมแม่น้ำ และเริ่มสร้างโดยการขุดเจาะ และแกะจนกลายเป็นองค์พระ ปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปหินที่แกะจากหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลกมีคำกล่าวชมที่ว่า “ภูเขาคือองค์พระ และองค์พระก็คือภูเขา” องค์พระแกะสลักขึ้นมาอย่างประณีต ทุกเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายมีสมมาตรที่ได้สัดส่วนเหมือนคนจริงๆ มีลักษณะความน่าเกรงขามเป็นอย่างมากสะท้อนออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงค์ถัง พระใหญ่เล่อซานคือหนึ่งในงานศิลปในการแกะหน้าผาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงค์ถังเลยก็ว่าได้ ในปี 1996 เดือน 12 องค์กรสหประชาชาติได้บันทึกสถานที่แห่งนี้ไว้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอีกด้วยและนอกเหนือจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมากละค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^