สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู

สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู เป็นสวนสัตว์ที่รวบรวมสัตว์ในแถบตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยเป็นอีกที่สำหรับคนชอบสัตว์หาดูอยากและมีสัตว์นาๆชนิดรวมอยู่ที่ สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรูอาทิเช่น
1.เสือไซบีเรียน (Siberian Tigers) เป็นเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากสถิติที่เคยบันทึกไว้ พบว่าเสือไซบีเรียนเพศผู้ที่โตเต็มที่ วัดจากจมูกถึงปลายหางได้ยาวถึง 3 เมตร และมีน้ำหนักถึง 265 กิโลกรัม พบได้ในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ลักษณะเหมือนกับเสือโคร่งเบงกอลของอินเดีย แต่มีขนาดใหญ่กว่า แพนด้าแดง (Red Panda) พบได้ตามเทือกเขาหิมาลัย หรือ ตามภูเขาสูง ในประเทศอินเดีย เนปาล ภูฏาน จีนรวมไปถึงลาวและพม่าด้วย เป็นสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศจีนและเนปาล มีจมูกสั้นและแหลม ตาเล็ก หูตั้ง มีลายที่ใบหน้าเหมือนสวมหน้ากาก ขนยาวและหนา สีน้ำตาลแดง
2.หมาป่าทิเบต (Tibetan Wolf) จะพบในตอนกลางของประเทศจีน ตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย ทิเบต และเทือกเขาหิมาลัย มักพบในที่อากาศหนาวเย็นหรือบนภูเขาเสือดาวหิมะ (Snow Leopard) ซึ่งเป็นแมวขนาดใหญ่ ที่อาศัยอยู่ตามทิวเขาขนาดใหญ่ทางตอนกลางใต้และใต้ของเอเชีย โดยเจ้าเสือดาวหิมะนี้จะมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15-18 ปีโดยประมานค่ะ เป็นที่สถานที่ที่น่าชมค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^