อนุสาวรีย์บาตาเซีย

อนุสาวรีย์บาตาเซีย สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า War Memorial : สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 ในบริเวณบาตาเชียลูป อนุสาวรีย์นี้จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมค่ะ มีความสูง 30 ฟุต บริเวณรอบๆ ของอนุสาวรีย์จะตกแต่งประดับด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดซึ่งมองเห็นแล้วรู้สึกสบายตา และสวยงามมากๆค่ะ เหมือนยกสวนต้นไม้มาเลยค่ะ เป็นสถานที่ที่สวยงามลายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดค่ะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารหาญชาวดาร์จีลิ่งทุกคนที่ต้องเสียชีวิตจากสงครามหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาในอดีตเป็นรถไฟสายหนึ่งของอินเดียDarjeeling Himalayan Railway หรือ Toy Train ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก รถไฟสายนี้สร้างโดยอังกฤษ และวิ่งครั้งแรกในปี ค.ศ. 1881 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไฟไต่ภูเขาสูงระดับ 4,000-5,000 ฟุต จากเมืองนิวจัลไปกุรีขึ้นสู่ดาร์จีลิงได้ แต่ใช้เวลาเกือบ 8 ชั่วโมง ถ้าเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง ถึงแม้จะช้าแต่รถไฟเก่าแก่เส้นนี้ก็ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่เสมอก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้เป็นจุดเลี้ยวกลับสำหรับเป็นรางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยมีลักษณะเป็นวง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรม ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับให้เป็นจุดเลี้ยวกลับสำหรับรถไฟที่มาจากสถานีดาร์จีลิ่ง โดยรางรถไฟจะวนรอบอนุสาวรีย์
War Memorial

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^