สวนสัตว์ภูฏาน ทาคิน

สวนสัตว์ภูฏาน ทาคิน เป็นสวนสัตว์เล็กๆ ที่มีตัวทาคินซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏานค่ะ และยังมีสัตว์พื้นเมืองอื่นๆอีกแต่เดิมเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็ก ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสถานอนุรักษ์สัตว์ เพื่อป้องกันสัตว์จากการถูกไล่ล่า มาอยู่อาศัยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ โดยปล่อยให้สัตว์อยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ ทาคินเป็นสัตว์สี่เท้า รูปร่างหน้าตาคล้ายแพะค่ะแต่มีขนยาวตัวโตเท่าวัว เป็นสัตว์กินหญ้า เคลื่อนไหวค่อนข้างเชื่องช้าค่ะอยู่รวมกันเป็นฝูง ร่อนเร่หากินอยู่ในพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร เหตุผลที่ภูฏานเลือกทาคินเป็นสัตว์ประจำชาติก็เพราะทาคินเป็นสัตว์ท้องถิ่น ที่พบอยู่ในภูฏานโดยมีเรื่องเล่าว่า อีกเหตุผลหนึ่งคือ ทาคิน นั่นเองค่ะ เป็นการเล่าต่อๆกันมาค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^