วัดลาชุง สิกขิม

วัดลาชุง สิกขิม (Lachung Gompa) อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม เป็นวัดพุทธนิกาย Nyingma สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 ตั้งอยู่บนเนินเขาอีกฝั่งอีกฝั่งของหมู่บ้าน ลาซุง เป็นวันที่มีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่สวยมาก เพราะ จะมีวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ  วัดลาชุง สิกขิม ในอดีต ลาชุงเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบตมาก่อน แต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับทิเบต
 จึงทำให้มีการปิดเมืองไปนาน เพิ่งจะมาเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้เองโดยสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อก็มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออก และวัดลาชุง ลาชุงมีความหมายว่า ภูเขาขนาดเล็กเป็นอีกสถานที่เหมาะแกการพักผ่อนมากๆค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^