หุบเขายุมถัง

ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบต ที่นี่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกและวัดลาชุง (ช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อาจขึ้นมาที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้เนื่องจากหิมะตกหนัก) มีอาณาเขตติดต่อกับจีน คำว่าลาชุง แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก ยุมถัง สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สุดของสิกขิมที่ชาวสิกขิมและนักท่องเที่ยวเท คะแนนให้อย่างเป็นเอกฉันท์ และยังเป็นดินแดนแห่งตำนานและความฝันเป็นเหมือนสวนสวรรค์สุขาวดีที่งดงามราว กับอยู่บนสรวงสวรรค์ ยุมถังเป็นหุบเขาแสนสวย สองข้างทางมียอดเขาหิมะของเทือกหิมาลัยตั้งตระหง่านสวยงามเป็นที่น่าเที่ยวมากๆค่ะ 

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^