หุบเขาแม่น้ำลาชุงชู

หุบเขาแม่น้ำ ลาชุง ชู (Lachung Chu) ขอเสนอโปรแกรมสัมผัสธรรมชาติ เจาะลึกพบกับแม่น้ำลาชุงชู ที่ไหลบอกช่องเขาและลายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีป่าต้นปกคลุมเขียวขจี บรรยากาศดีและสดชื่น ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวอยากพักผ่อนกายและสูดอากาศธรรมชาติอย่างเต็มที่สัมผัสกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำไปถึงขั้วหัวใจเลย เก็บภาพประทับใจระหว่างเส้นทาง

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^