หมู่บ้านลาชุง

หมู่บ้านกลางหุบเขา ลาชุง แปลว่า ภูเขาขนาดเล็กนั่นเองค่ะ เมืองลาชุง เป็นเมืองที่เล็กๆที่เงียบสงบอยู่ทางตอนเหนือของสิกขิมและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน โดยประชากรของเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเลปซาและชาวทิเบต ลาชุง เคยเป็นแหล่งการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบตมาก่อน ส่วนภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาเนปาลี เลปซา และภาษาภูเทีย ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบต ที่นี่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกและวัดลาชุงส่วนใครที่มองที่นี่ไว้สำหรับการพักผ่อนถือได้ว่าคุณเลือกได้ถูกที่แล้วค่ะเพราะว่าที่นีทั้งอากาศและหลายอย่างของที่นี่เป็นสถานที่ไว้สำหรับการพักผ่อนเลยค่ะเป็นสถานที่เงียบสงบค่ะจำดื่มดำ่ไปกับธรรมชาติสะมากกว่าค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^