จุดชมวิววัดคเณศต็อก

เมื่อมองลงมาจาก วัดคเณศต็อก จะเห็นตัวเมืองกังต็อกซึ่งจะมองเห็นพระราชวังของกษัตริย์สิกขิมพร้อมกับวัดในพระราชวัง หากอากาศดี เมฆเปิดจะสามารถมองเห็นยอดเขาคังซังจุงก้า และยอดเขา Siniolehu อีกด้วย นับว่าเป็นจุดชมวิวที่คุมที่จะไปจริงๆ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^