เมืองพาโร พาโรซอง

เมืองพาโร พาโรซอง เป็นถิ่นเดิมของชาวภูฏานมาตั้งแต่แรกเริ่ม พาโรจึงมีประชากรที่เป็นชาวภูฏานดั้งเดิมอาศัยอยู่มากที่สุด นักท่องเที่ยวที่เดินทางเมืองพาโร พาโรซอง จะประทับใจกับบรรยากาศและทิวทัศน์ของเมืองพาโรมากที่สุด ภาพที่เต็มไปด้วยธรรมชาติของทุ่งนาเขียวขจี ป่าสนเต็มภูเขา กับสีขาวของกำแพงและซอง เมืองพาโร เป็นเมืองที่งามสงบและธรรมชาติแสนงดงาม จะเป็นภาพที่จะทำให้ท่านจำภูฏานได้ไม่รู้ลืมแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^