เขาง้อไบ๊

เขาง้อไบ๊ หรือ เอ๋อเหมยซาน เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่จัดว่าสวยที่สุดในประเทศจีน และ เขาง้อไบ๊ ได้ถูกจัดเป็น มรดกของโลกด้านธรรมชาติในปี 1996 เป็นสถานที่ที่รวมธรรมชาติและพุทธศาสนา ได้อย่างลงตัว วิวทิวทัศน์สวยงามและที่สำคัญเป็นที่ที่สามารถเที่ยวง้อไบ๊ได้เกือบตลอดทั้งปี เพราะหิมะที่เขาง้อไบ๊จะตกเฉลี่ย ปีละ 8-10 เดือนต่อปี จะเห็นได้ว่าจะมีหิมะปกคลุมที่ เขาง้อไบ๊ เกือบตลอดทั้งปี

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^