หลวงพ่อโตเล่อซาน

หลวงพ่อโตเล่อซาน เป็น พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหลวงพ่อโตเล่อซาน มีขนาดของพระพุทธรูป ความสูงกว่า 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 20 เมตร พระเศียรสูงเท่าภูเขา และได้รับบันทึกเป็นมรดกโลกร่วมกับ เขาง้อไบ๊ หรือ เอ๋อเหมยซาน ในปี 1996 อีกด้วย เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะไปเยี่ยมชม หลวงพ่อโตเล่อซาน

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^