เมืองโบราณหวงหลงซี

เมืองโบราณหวงหลงซี บรรยากาศและสิ่งปลูกสร้างของที่ เมืองโบราณหวงหลงซี จะทำให้นึกถึงบรรยากาศของเมืองจีนสมัยก่อน จะทำให้ท่านเพลินเพลิดและชวนหลงไหลในการเดินท่องเที่ยวแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^