วัดคิชูลาคัง

วัดคิชูลาคังเป็นโบสถ์โบราณซึ่งพระเจ้าซังเซน กัมโป กษัตริย์ทิเบตทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1212 วัดคิชูลาคังเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน วัดคิชูลาคังนี้เป็นโบสถ์หนึ่งในการสร้างโบสถ์ 108 แห่งภายใน 1 วัน ตามที่ทรงตั้งพระปณิธานเอาไว้ วัดคิชูลาคังเคยถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ โดยอัญเชิญพระศากยมุนีเป็นพระประธาน ต่อมาได้มีการก่อสร้างวัดเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายครั้งหลายหน ล่าสุด สมเด็จพระราชชนนีได้ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการบูรณะวัดคิชูลาคังให้มีสภาพที่ดีต่อไป และทรงสร้างรูปปั้นของท่านกูรูรินโปเช สูง 5 เมตร ไว้ที่วัดคิชูลาคังอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^