ล่องเรือชมอ่าวลี่เจียงวาน

ชมความสวยงามของแม่น้ำลี่เจียง เป็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขา สายน้ำ ผืนป่า และสองข้างของแม่น้ำยังมีป่าไผ่ที่หยอกล้ออยู่กับสายลม สายน้ำ และขุนเขา สองฟากฝั่งแม่น้ำหลีเจียงเป็นภูเขาสูงตระหง่าน รูปทรงสวยงามมากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^