เมืองสาวัตถี

เมืองสาวัตถี มีประวัติอันยาวนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ถึง 24 พรรษา เมืองสาวัตถียังมีสถานที่และซากโบราณต่างๆ ให้ศึกษามากมาย และเมืองสาวัตถี มีต้นโพธิ์เรียกว่า “อานันทโพธิ์” ซึ่งนำเมล็ดมาจากต้นโพธิ์ที่พุทธคยา มาปลูกไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไม่ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^