เขาเทียนซาน

เทือกเขาเทียนซาน (Tianshan Mountain Range) หรือ เทือกเขาสวรรค์ ตั้งอยู่ในเมืองอูรูมู่ฉี ในมลฑลซินเจียง ของประเทศจีน เทือกเขาเทียนซานเป็นเทือกเขาที่โด่งดังเรื่องชื่อในตำนานนวนิยายจีน เป็นเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่ในเอเชีย โดยจุดสูงสุดของเทือกเขาเทียนซาน มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 7,439 เมตร (24,406 ฟุต) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของทะเลทรายทากลามากัน (Taklamakan Desert) เทือกเขาเทียนซานมีพื้นที่ที่มีทิวทัศน์ที่งดงาม ได้แก่ หิมะและภูเขา หิมะที่มียอดปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ป่าและทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ แม่น้ำและทะเลสาบที่ใสสะอาด บนยอดเขาเทียนซานเรียกได้ว่าหนาวแบบสุดขั้ว สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างของเทือกเขาเทียนซานก็คือ ที่นี่เป็นต้นกำเนิดของบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณในการรักษาสารพัดโรค แม้เทือกเขาเทียนซานจะไม่ใช่ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาเทียนซานก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาทั้ง 9 แห่ง จนเทือกเขาเทียนซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2013 จากองค์การยูเนสโก

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^