เมมโมเรียลชอร์เตน

เมมโมเรียลชอร์เตน เป็นสถูปที่มีความสำคัญของชาติ ตั้งอยู่ที่เมืองทิมพู สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1974 โดยพระราชินี อชิ พุนโช โชเดน วังชุกประดับตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ และทุกวันจะมีชาวภูฏานมาเดินวนรอบๆเมมโมเรียลชอร์เตน พร้อมกับสวดมนต์ภาวนาไปด้วย เทศกาลชาวภูฏานก็จะมาสวดมนต์ทำพิธีกันทั้งวันที่เมมโมเรียลโซเตน โดยนำอาหารจากบ้านมารับประทานเพื่อมาขอพรให้ประสบความสำเร็จและขอความโชคดีมีชัยให้กับตนเองและครอบครัว เมมโมเรียลชอร์เตนเป็นอนุสรณ์สถานที่หน้าประทับใจด้วยยอดแหลมสีทอง ที่ล้อแสงตะวันเป็นประกายวิบวับและระฆังใบเล็กที่ส่งเสียงดังกรุ๊งกริ๊งยามลมโชย

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^