ถ้ำโมเกาคู

ถ้ำโมเกาคู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตุนหวง ในมณฑลกานซู่ ของประเทศจีน ถ้ำโมเกาคูเป็นถ้ำเก่าแก่ที่มีศิลปะขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ถ้ำโมเกาคูเป็นโบราณสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะประติมากรรมชั้นยอดในช่วงเวลานับพันปี ซึ่งผ่านราชวงศ์ต่างๆ กว่า 10 ราชวงศ์ และถ้ำโมเกาคูยังเป็นพุทธสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในโลก ถ้ำโมเกาคูจึงเป็นถ้ำที่ที่รู้จักกันดีในประเทศจีน ในฐานะเป็นแหล่งที่มีปฏิมากรรมโบราณอันงดงาม ถ้ำโมเกาคูจึงได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2530  

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^