อนุสาวรีย์มหาภารตะ

อนุสาวรีย์มหาภารตะ เป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี รูปทรงจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบของเทพ รูปทรงมีชีวิตชีวา สีขาวสวยงาม อนุสาวรีย์มหาภารตะสมควรเป็นจุดที่แวะชมความสวยงามและเป็นจุดที่สามารถเก็บภาพสวยๆได้อีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^