ทะเลสาบบราตัน

ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง ฉากหลังเป็นทุ่งข้าวขั้นบันไดเลื่อน อยู่ที่เบดูกัล (Bedugul) ทะเลสาบบราตันเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องการธรรมชาติ ท้องนา หญ้า ภูเขา ในตอนเช้าของทะเลสาบบราตันหากปราศจากหมอกจะได้เห็นวิวที่สวยงามของยอดเขาคินตามณี (Kintamani) จากนี้ทะเลสาบบราตันยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางน้ำ สร้างความตื่นเต้น เช่น สกีน้ำ  การล่องเรือ และพานเรือในทะเลสาบบราตัน

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^