เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง

เมืองปูนาคา เคยเป็นเมืองหลวงเดิมของภูฏานมาก่อนเมืองปูนาคาอยู่ห่างจากทิมพู 76 กิโลเมตร อากาศที่ปูนาคาค่อนข้างอบอุ่นกว่าทิมพูเนื่องจากปูนาคาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร ต่ำกว่าเมืองทิมพูที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,400 เมตร จึงมีภูมิอากาศอบอุ่นกว่า อยู่ระหว่างแม่น้ำโพและแม่น้ำโม สร้างในปี ค.ศ. 1637 เคยเป็นเมืองหลวงของภูฏานนานถึง 300 ปี ปูนาคาซองใช้เวลาสร้าง 1 ปี มีขนาดกว้าง 180 เมตร ยาว 72 เมตร มีหอกลางสูง 6 ชั้น ปูนาคาซองยังเป็นสถานที่จัดพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพราะเมืองปูนาคาได้ชื่อว่าเป็นเมืองโรแมนติคของภูฏานโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^