วัดเม็งวี

วัดเม็งวี หรือ วัดปุราทามันอายุน วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1740 ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ในราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดเม็งวี กำแพง ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาของวัดเม็งวีปูด้วยหญ้า และสิ่งก่อสร้างด้านในถูกออกแบบตกแต่งในสไตล์บาหลี วัดเม็งวีจะล้อมรอบด้วยสระน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^