ดอกโบตั๋น เมืองลั่วหยาง

ดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีความหมายดี เป็นสิริมงคล และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน ดอกโบตั๋นแตกต่างจากดอกไม้ชนิดอื่น โดยที่ก้านจะมีใบ 3 ใบ และในใหญ่จะแตกออกเป็นใบเล็กๆอีก 3 ใบ รวมทั้งหมดเป็น 9 ใบ จึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่า ดอกโบตั๋นเป็นดอกไม้มังกร 9 หัว คนจีนจะนิยมนำดอกโบตั๋นไปปลูก ประดับบ้าน จัดในห้องรับแขก เพราะเชื่อกันว่าดอกโบตั๋นมีความหมายที่ดี มีลาภยศยิ่งใหญ่ มั่งคั่ง และนำโชคลาภและความร่ำรวยมาให้

โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^