หนุมานต็อก หรือ วัดหนุมาน สิกขิม

หนุมานต็อก หรือ วัดหนุมาน เป็นวัดในศาสนาฮินดู ที่วัดหนุมานต็อกนี้มีจุดชมวิวที่ยอดเขาคังซังจังก้า เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเที่ยวชมกราบไหว้ที่วัดแห่งนี้ หนุมานต๊อกจะอยู่ห่างจากตัวเมืองกังต็อกไปทางทิศเหนือ เส้นทางเดียวกันกับที่จะไปทะเลสาบฉางโก ประมาณ 11 กิโลเมตร หนุมานต็อกจึงเป็นเสมือนหนึ่งเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ชาวสิกขิมนับถือเป็นอย่างมาก หากต้องการความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความหึกเหิมใจต้องมากราบไหว้บูชาหนุมานต๊อกที่วัดหนุมานแห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^