รถไฟสายหลังคาโลก

รถไฟสายหลังคาโลก ทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต เป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่สูงที่สุดและยาวที่สุดของโลก เริ่มต้นจากปักกิ่งสู่นครลาซา ทิเบต ทดลองใช้จริงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เริ่มต้นเดินทางจากเมืองซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ถึงปลายทางเมืองลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 24 ชั่วโมง บนเส้นทางมีสถานีรถไฟสูงที่สุดในโลกคือ ถังกู่ลา-ซาน จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายนี้ สูงจากระดับน้ำทะเล 5,072 เมตร ตลอด 2 ข้างทางที่วิ่งผ่านจะเต็มไปวิวทิวทัศน์ภูเขาที่เต็มไปตัวต้นไม้ และ ปกคลุมไปด้วยหิมะ และมีแม่น้ำลำธาร พูดได้ว่าเต็มไปด้วยธรรมชาติตลอดทั้งการเดินทาง  รถไฟสายหลังคาโลก จะทำให้การเดินทางระยะไกลของท่านไม่น่าเบื่อเลย

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^