พิพิธภันฑ์ทิเบต

พิพิธภันฑ์ทิเบต จะได้พบกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทิเบต และได้เห็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยยุคหินเก่า ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโดยใช้ ๓ ภาษาเป็นหลัก คือภาษาจีน ทิเบต และอังกฤษ แต่ก็มีบางส่วนที่เขียนเป็นภาษาจีนอย่างเดียว สำหรับใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับทิเบต ที่นี่เหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^