บ้านนางสุชาดา

เป็นธิดาของเสนียะ นายใหญ่แห่งชาวบ้านเสนานิคม ตำบลอุรุเวลา นางสุชาดาได้ผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่เจ้าชายสิทธัตถะที่ใต้ต้นไทร ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ตำนานข้าวมธุปายาส มาจากเรื่องของ นางสุชาดา ธิดาเศรษฐี ณ หมู่บ้านเสนานี ใกล้ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม มีหญิงรับใช้ชื่อนางปุณณา นางสุชาดาได้บวงสรวงขอบุตรชายต่อเทวดาประจำต้นไทร เมื่อได้บุตรชายตามประสงค์แล้ว นั่นเองค่ะในปัจจุบันเหลือเพียงซากเนินดิน เพราะเริ่มเสื่อมโทรมไปตามระเวลาและยุคสมัยค่่ะ ได้แค่ทำณุบำรุ่งและบูรณะได้เท่าที่พอทำได้ แต่สถานที่นี้ก็ยังคงความเป็นอารยธรรมในสมัยนั้นอยู่สำหรับคนที่รักการทำบุญชอบศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่นี่ถือว่าสวยงามน่าค้นหามากค่ะซึ่งหาดูได้อยากและมีที่เดียวที่ยังพอมีให้เราดูค่ะถือว่าเป็นโอกาศดีเพราะไม่รู้ว่าจะมีเหลือให้เราไว้ได้ดูอีกนานเท่าไหร่ค่ะ

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^