ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ล่องเรือแม่น้ำคงคา แม่น้ำคงคา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดีย เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู มีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ ก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล แม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ 2,510 กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^