วัดไทยในอินเดีย

วัดไทยในอินเดียพุทธสถานโบราณที่มีความสำคัญที่สุดในประเทศอินเดียอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเป็นที่ประดิษฐานถาวรวัตถุเก่าแก่ตั้งอยู่ในประเทศอินเดียซึ่งมีทั้งชื่อเดิมและเปลี่ยนหรือเรียกต่างออกไปแล้วแต่ยุคและสมัยนั้นๆ วันไทยที่ได้ประดิษฐานถานอยู่ที่ประเทศอินเดียนั้นมีอยู่มากแต่ละที่ก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปวัดไทยที่ประดิษฐานถานอยู่มีอยู่ด้วยกัน26วัดดังนี้ วัดไทยพุทธคยา วัดป่าพุทธคยา วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา วัดปากน้ำอินเดีย เมืองพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย วัดเมตตาพุทธาราม วัดเนรัญชราวาส วัดป่ามุจลินท์วิหาร๙ วัดพุทธสิกขาลัย ศูนย์ปฏิบัติธรรมและโรงพยาบาลภูริปาโล วัดพุทธสาวิกา (สำนักแม่ชีไทย) วัดนวมินทร์ธัมมิกราช วัดไทยสิริราชคฤห์,วัดไทยนาลันทา วัดไทยเกสริยา (สำนักที่พักสงฆ์),วัดไทยสารนาถ (มฤคทายวันมหาวิหาร)วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ๙๓๙๑๙. วัดบุพพาราม (วัดป่า) วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแดนมหามงคลชัย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๙๘๐๒๓. วัดกุสาวดีพุทธวิหาร วัดป่ากุสินาราบรมธาตุสถิต วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐๒๖วัดโภคัลพุทธวิหาร (วัดอินเดีย)

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^