เมืองฮอยอัน

เมืองฮอยอัน เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ในปี ค.ศ. 1999 มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะ และการแกะสลัก

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^